Cập nhật tiến độ dự án D-VELA tháng 3/2017

Cập nhật tiến độ dự án căn hộ D-VELA vào tháng 3/2017

 

Hình ảnh tại công trường dự án D-VELA vào lúc 06h30, ngày 27/03/2017, Khoan cọc P3-01

Hình ảnh tại công trường dự án D-VELA vào lúc 06h30, ngày 27/03/2017, Khoan cọc P3-01

Hình ảnh tại công trường dự án D-VELA vào lúc 06h00, ngày 27/03/2017, đổ bê tông cọc P3-011

Hình ảnh tại công trường dự án D-VELA vào lúc 06h00, ngày 27/03/2017, đổ bê tông cọc P3-011

tuan4thang3-03

Hình ảnh tại công trường dự án D-VELA vào lúc 11h30, ngày 21/03/2017, Vận chuyển đất ra khỏi công trường

Hình ảnh tại công trường dự án D-VELA vào lúc 11h30, ngày 21/03/2017, Vận chuyển đất ra khỏi công trường

Hình ảnh tại công trường dự án D-VELA vào lúc 13h20, ngày 21/03/2017, Khoan cọc P3-16

Hình ảnh tại công trường dự án D-VELA vào lúc 13h20, ngày 21/03/2017, Khoan cọc P3-16

Hình ảnh tại công trường dự án D-VELA vào lúc 10h30, ngày 17/03/2017, Lấy độ sụt bê tông P3-14

Hình ảnh tại công trường dự án D-VELA vào lúc 10h30, ngày 17/03/2017, Lấy độ sụt bê tông P3-14

Hình ảnh tại công trường dự án D-VELA vào lúc 9h15, ngày 17/03/2017, Gia công cốt thép cộc P2-24

Hình ảnh tại công trường dự án D-VELA vào lúc 9h15, ngày 17/03/2017, Gia công cốt thép cộc P2-24

tuan3thang3-05 tuan3thang3-06

991 Lượt xem