Tiến độ xây dựng dự án D-Vela Residence quận 7 – 01/09/2017

Tuần 01 tháng 9/2017: Dự án D-Vela đã thi công xong phần móng.

Đào đất tầng hầm 1 & 2: đã hoàn tất 100%.

– Lắp đặt hệ shoring và thi công sàn platform: đã hoàn tất 100%.

– Thi công móng: 100%.

– Đổ bê thông sàn hầm 2: 40%.

Tiến độ xây dựng dự án D-Vela Residence quận 7 – ảnh chụp ngày 01/09/2017.

Tiến độ dự án D-Vela Residence quận 7

Tiến độ dự án D-Vela Residence quận 7

Tiến độ dự án D-Vela Residence quận 7

Tiến độ dự án D-Vela Residence quận 7

Tiến độ dự án D-Vela Residence quận 7

Tiến độ dự án D-Vela Residence quận 7

Tiến độ dự án D-Vela Residence quận 7

Tiến độ dự án D-Vela Residence quận 7

Tiến độ dự án D-Vela Residence quận 7

Tiến độ dự án D-Vela Residence quận 7

608 Lượt xem